ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

แบบฟอร์ม ลงทะเบียน เรียนถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่น 236

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
โดย นายตากล้อง

สถานที่เรียน : รพ.เทพธารินทร์ (ห้องประชุม ชั้น 17) ถ.พระราม 4
13.00 - 17.00 น.

ค่าลงทะเบียน 790 บาท ชำระในวันเรียน
เชาวลิต พึ่งแตง (confirm)
เบญ หิรัณยวิรุฬห์ (confirm)
พิชญุตม์ (confirm)
จักรชัย รัตนมณเฑียร (confirm)
สุชาดา. สุจารุพงศ์ (confirm)
narong khanteetaow (confirm)
สัมพันธ์. ศรีสิรินันท์ (confirm)
ราชาวดี สิริโยธิน (confirm)
สมพล (confirm)
รสา คงธนจรัสสกุล (confirm)
WARAYA YHOOMTHAISONG (confirm)
ไพโรจน์ ฉายแสง (confirm)
Assawarid (confirm)
นายกฤษณพงษ์ ฉาบครบุรี (confirm)
ณัฐถัสสร ขันเงิน (confirm)
ณิชชา สุขสถิตย์ (confirm)
สุรัตน์ สุวรรณประเสริฐ (confirm)
อุดร ภักสุวรรณ (confirm)
ฉัตร (confirm)